Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Prava i obaveze polaznika

Polaznik je obavezan prisustvovati uvodnim konsultacijama, a ostalim zajedničkim i individualnim konsultacijama prema potrebi, te konsultativno-instruktivnoj nastavi. Polaganje ispita provodi se prema planu i programu rada. Polaznik može da pristupi polaganju ispita ako je ispunio sve obaveze predviđene programom. Predmetni ispit polaže se pred predmetnim nastavnikom.

Prije polaganja ispita polaznici podnose prijavu. Prijave se podnose na obrascu što ga propisuje škola. Ispit iz jednog predmeta može se pred predmetnim nastavnikom polagati najviše tri puta. Polaznik koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom, polaže ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Polaznik koji uspješno završi program za stjecanje srednje školske spreme ili program za stjecanje srednje stručne spreme polaže maturu odnosno završni ispit u skladu s odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje polaganje mature i završnog ispita u redovitom školovanju.

Polazniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba, a polazniku koji položi maturu odnosno završni ispit izdaje se maturalna svjedodžba, odnosno svjedodžba o završnom ispitu.