Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Kontakt

Naziv ustanove:
P.U. "Centar za obrazovanje odraslih" Gračanica

Sjedište i mjesto izvođenja:
Patriotske lige bb, 75 320 Gračanica

JIB: 4209942820004
Žiro računi:
1610250036830074 Raiffeisen Bank
1543602003124723 Intesa Sanpaolo Banka

Telefoni:
+387 35 708 307

E-mail: obrazovanje.odraslih@bih.net.ba

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 8-17 sati
subota 8-14 sati

P.U "Centar za obrazovanje odraslih" se nalazi u blizini Druge osnovne škole Gračanica, Fudbalskog stadiona „Bratstvo“ i sportske dvorane „Luke“.