Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Matični podaci

Privatna ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ smještena je na lokaciji u Ul. Patriotske lige bb. 75 320 Gračanica. Saglasnost o osnivanju i početku rada Privatne ustanove „Centar za obrazovanje odraslih“ Gračanica donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona, broj 10/1-38-7235/08 od 10.03.2009. godine.

Centar za obrazovanje odraslih Gračanica u skladu sa članom 57. stav 3. , članom 58. i članom 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. novine FBiH“, br. 27/05 i 68/05) upisana je u sudski registar Općinskog suda u Tuzli, pod brojem 032-0-Reg-09-000604 od 12.05.2009. godine.

Rješenje o upisu Centra za obrazovanje odraslih Gračanica u Registru srednjih škola donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku , kulturu i sport Tuzlanskog kantona, pod brojem 10/1-38-13103-1/09 od 16.06.2009. godine. PU„Centar za obrazovanje odraslih“ Gračanica upisana je u Registru srednjih škola Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 34, na strani 34.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obrazovanje učenika za zanimanja pekar i mesar donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku , kulturu i sport Tuzlanskog kantona, pod brojem 10/1-38-27957-3/11 od 01.02. 2012. godine.

Saglasnost za realizaciju kurseva iz engleskog i njemačkog jezika donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku , kulturu i sport Tuzlanskog kantona, pod brojem 10/1-38- 27745-3/11 od 01.02. 2012. godine.

Rješenje o upisu Zdravstvene stručne škole, zanimanje: Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba u sklopu P.U.Centra za obrazovanje odraslih Gračanica u Registar srednjih škola donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku , kulturu i sport Tuzlanskog kantona, pod brojem 10/1-38-2689/13 od 25.01. 2013. godine ( „Sl. novine TK“, br.2/13).

Odluku o davanju saglasnosti za primjenu odgovarajućih NPP za odrasle za sljedeća stručna zvanja i zanimanja: Medicinska sestra- tehničar (IV stepen); Tehničar drumskog saobraćaja (IV stepen); Plinski i vodoinstalater (III stepen) ;Limar(III stepen); Majstor limar (V stepen); Majstor keramičar (V stepen); Majstor moler-farbar (V stepen); donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku , kulturu i sport Tuzlanskog kantona, pod brojem 10/1-38-20529-1/13 od 17.10. 2013. godine.

Rješenje o upisu Centra za obrazovanje odraslih Gračanica u Registru srednjih škola donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku , kulturu i sport Tuzlanskog kantona, pod brojem 10/1-38-13103-1/09 od 16.06. 2009. godine. PU„Centar za obrazovanje odraslih“ Gračanica upisana je u Registru srednjih škola Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 34, na strani 34.

Naziv ustanove:
P.U. "Centar za obrazovanje odraslih" Gračanica

Sjedište i mjesto izvođenja:
Patriotske lige bb, 75 320 Gračnica

JIB: 4209942820004
Žiro računi:
1610250036830074 Raiffeisen Bank
1543602003124723 Intesa Sanpaolo Banka

Telefoni:
+387 35 708 307

E-mail: obrazovanje.odraslih@bih.net.ba