Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Zaposlenici Evropske komisije stekli ECDL certifikate

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST: Za trenutnu objavu

Brisel, oktobar 2016.

Zaposlenici u Direkciji Evropske komisije za istraživanje i inovacije stekli su ECDL certifikate, koji potvrđuju njihove digitalne vještine, na ceremoniji kojoj su prisustvovali Direktor ECDL Fondacije Damien O'Sullivan i Zamjenik direktora Direkcije za istraživanje i razvoj Patrick Child.

ECDL Fondacija je radila na projektu sa Direkcijom za istraživanje i razvoj sa ciljem pomoći zaposlenicima da pruže kvalitetniju uslugu evropskim građanima putem njihovih proširenih vještina i znanja. ECDL program je prepoznat širom svijeta kao standard za digitalne vještine, i nudi zaposlenicima Evropske komisije vrijednu priliku da ostvare profesionalni razvoj, te steknu vještine koje će im pomoći tokom njihovih karijera.

Inicijativa će pomoći više od 200 zaposlenih u Evropskoj komisiji da steknu obuku i certifikat prema ECDL standardu. Zaposlenici će biti certificirani za osnove korištenja računara i rada online, kao i za korištenje softvera za obradu teksta i tablične kalkulacije.

Govoreći na ceremoniji, Damien O'Sullivan je rekao: „Digitalna kompetencija nikada nije bila važnija. U javnim i privatnim sektorima od zaposlenika se zahtijeva da koriste rastući broj digitalnih aplikacija i da povećaju svoju efektivnost i efikasnost putem digitalne inovacije.“

Nastavio je riječima: „Inicijativa ovdje u Evropskoj komisiji prepoznaje potrebu organizacija da postave standard digitalnih vještina i povećaju vještine te certificiraju zaposlenike prema tom standardu. Želim čestitati zaposlenicima danas za sticanje ECDL certifikata, i ohrabrujem ih da nastave angažman sa ECDL-om kako bi proširili svoje digitalne vještine u novim područjima kao što su Online kolaboracija, IT sigurnost ili Projektno planiranje.“

European Computer Driving Licence je započeo u 1997. finansiranjem iz istraživačkog programa ESPRIT Evropske unije. Od tada, ECDL je rastao i razvio se u više od 100 zemalja i na 40 jezika širom svijeta. Prepoznat je u kvalifikacijskim sistemima mnogih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Irsku, Francusku, Rumuniju i Italiju, te se koristi od strane velikog broja vladinih ministarstava i agencija. Više od 14 miliona ljudi širom svijeta je steklo ECDL certifikat.

O ECDL-u

ECDL Fondacija je međunarodna organizacija posvećena izgradnji standarda digitalne kompetencije u oblasti rada, obrazovanja i društva. Naši programi certifikacije, koji se ostvaruju putem aktivne mreže u više od 100 zemalja, omogućavaju pojedincima i organizacijama da procijene, kreiraju i certificiraju svoje kompetencije u korištenju računara i digitalnih alata prema globalno prepoznatom ECDL standardu, u svijetu poznatom kao ICDL.

Kao neprofitno društveno poduzetništvo, ECDL Fondacija (ICDL Fondacija) ostvaruje pogodnosti putem jedinstvene podrške stručnjaka iz državnih informatičkih društava i od partnera širom svijeta, kako bi razvila nezavisne standarde koji definiraju vještine i znanja potrebna za efikasno korištenje digitalne tehnologije. U kreiranju naših programa, sarađujemo sa obrazovnim i trening partnerima, lokalnim i regionalnim vlastima, državnim vladama, organizacijama za međunarodni razvoj, kao i sa zaposlenicima javnog i privatnog sektora u svim oblastima.

Kvalitet i reputacija ICDL-a su izgrađeni na više od dvadeset godina radnog iskustva u implementaciji programa certifikacije za više od 14 miliona ljudi i na više od 40 jezika širom svijeta, sa više od 2,5 miliona ICDL testova obavljenih tokom godine. Naš uspjeh se održava našim stalnim inovacijama u razvoju programa certifikacije, našom posvećenošću rigoroznim metodologijama dizajna testova, te stalnim pridržavanjem našim standardima osiguranja kvaliteta.