Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Kursevi opšteg engleskog jezika za srednjoškolce i odrasle

Nastavnici engleskog jezika širom svijeta svoje povjerenje poklanjaju udžbeniku New Cutting Edge za održavanje kurseva Opšteg engleskog jezika za srednjoškolce i odrasle, te je s razlogom ovo jedan od najprodavanijih udžbenika za kurseve engleskog jezika u svijetu. New Cutting Edge nudi jedan sveobuhvatan i praktičan plan i program nastave jezika i impresivna nastavna sredstva koja uključuju udžbenik i vježbanku za učenike sa interaktivnim kompjuterskim vježbama, priručnik za nastavnike sa audio podrškom, testove i softver za digitalnu tablu. Od početnog do naprednog nivoa, učenici uče da učinkovito komuniciraju, gramatički ispravno i sa samopouzdanjem. Kroz nastavu se razvijaju sve jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje (razumijevanje) i govor, sa fokusom na najčešće korištenim riječima. Časovi su dinamični, sa mnogo interakcije već od početnog nivoa. Nastava u grupama od 8 do 10 članova u ELS obezbijedit će da svaki učenik bude maksimalno aktivan na svakom času, u neprestanoj interakciji sa nastavnikom i ostalim učenicima kroz individualni, rad u parovima i grupni rad.

Osnovni plan nastave kurseva Opšteg engleskog jezika
Nivo Naziv kursa Broj sedmica Fond časova
1.Početni 1.1. Starter I
1.2. Starter II
10
10
40
40
2.Osnovni 2.1. Elementary I
2.2. Elementary II
2.3. Elementary III
8
8
8
32
32
32
3.Niži srednji 3.1. Pre-intermediate I
3.2. Pre-intermediate II
3.3. Pre-intermediate III
8
8
8
32
32
32
4.Srednji 4.1. Intermediate I
4.2. Intermediate II
4.3. Intermediate III
8
8
8
32
32
32
5.Viši srednji 5.1. Upper Intermediate I
5.2. Upper Intermediate II
5.3. Upper Intermediate III
8
8
8
32
32
32

Za sve detaljnije informacije vezane za nastavu engleskog jezika obratiti se voditelju Škole engleskog jezika na broj telefona +387 35 708 308.