Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Kursevi i usavršavanja iz njemačkog jezika

I Opšti njemački jezik – „SCHRITTE“ program

Schritte program predstavlja program za učenje opšteg njemačkog jezika kao stranog jezika i zasnovan je na zajedničkim evropskim referentnim okvirima (Gemeinsame Europäische Referenzrahmen). Schritte program je prilagođen svima onima koji žele da nauče njemački jezik, ili da unaprijede već postojeće znanje istog. Namijenjen je polaznicima koji žele da žive, studiraju ili rade u nekoj od zemalja njemačkog govornog područja.

Ukupno postoji 6 jezičkih nivoa, počevši od A1, preko A2, B1, B2, C1, do najvišeg nivoa C2. Na svakom nivou ocjenjuju se sposobnosti razumijevanja (slušanje) , čitanja, govora i pisanja.

Svaki nivo se radi po prilagođenom planu i programu za taj nivo.

A1 - Ovaj nivo se radi po udžbenicima Schritte 1 i Schritte 2, te se polaznici kursa pripremaju za ispit A1 po udžbeniku Fit fürs Goethe-Zertifikat A1.

A2 - Ovaj nivo se radi po udžbenicima Schritte 3 i Schritte 4, te se polaznici kursa pripremaju za ispit A2 po udžbeniku Fit fürs Goethe-Zertifikat A2.

B1 - Ovaj nivo se radi po udžbenicima Schritte 5 i Schritte 6, te se polaznici kursa pripremaju za ispit B1 po udžbeniku Fit fürs Goethe-Zertifikat B1.

B2 - Ovaj nivo se radi po udžbenicima Sicher B2.1 i Sicher B2.2, te se polaznici kursa pripremaju za ispit B2 po udžbeniku Fit fürs Goethe-Zertifikat B2.

C1 i C2- se rade po unaprijeđenom planu i programu za proširenje znanja i usavršavanje poznavanja njemačkog jezika, te se polaznici pripremaju za ispit C1 i C2 po udžbenicima Fit fürs Goethe-Zertifikat C1 i Fit fürs Goethe-Zertifikat C2.

Svaki nivo se radi u okviru od 70 časova i košta po 420 KM. Postoji mogućnost poslije A1 da se upiše kombinacija nivoa A2 i B1. Ta kombinacija traje 120 časova i košta 720 KM. U sklopu cijena bilo kojeg nivoa, polaznici dobijaju materijal i na kraju kursa polažu taj nivo koji su odlušali, te dobijaju certifikat od „Centra za obrazovanje odraslih“ Gračanica.

Svaki nivo zahtijeva određeni stepen znanja, a to je po nivoima prikazano sljedećom tabelom:

Nivo Opis
A1 Poznaješ jezik ili možeš prepoznati poznate riječi. Možeš upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice za opisati ili pitati za neke stvari. Možeš napisati razglednicu ili kratku poruku te pročitati veoma kratak i jednostavan tekst.
A2 Možeš izmijeniti riječi o nekim društvenim temama, sudjelovati u komunikacijskim situacijama, iako obično ne možeš dovoljno razumjeti kako bi sam održavao komunikaciju. Jednostavnim izrazima možeš opisati svoju obitelj i druge ljude, uvjete života itd.
B1 Nepripremljen možeš sudjelovati u razgovorima o poznatim temama i temama tvog interesa. Možeš pričati priču ili sadržaj knjige ili filma i opisati svoje reakcije. Možeš razumjeti glavne tačke mnogih TV i radio programa o tekućoj problematici, te razumijeti standardni govor o poslu, školi, odmoru, itd. Možeš se snaći u većini situacija dok putuješ u neku zemlju.
B2 Možeš dati jasne, detaljne opise na niz tema vezanih za tvoju profesiju i interese. Možeš dati mišljenje na temu. Možeš razumjeti većinu TV vijesti, programe tekućih poslova i većinu filmova na standardnom dijalektu. Možeš koristiti jezik sa dozom rječitosti i spontanosti koji omogućuju kontakt s izvornim govornikom. Možeš sudjelovati u diskusijama o poznatim temama, podupirući svoja gledišta.
C1 Uspješno i precizno možeš formulirati i prenijeti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno možeš opisati i predstaviti složene teme. Možeš razumjeti specijalizirane članke čak i kad nisu vezani za tvoju struku. Možeš se razgovijetno i spontano izraziti bez dugog traženja izraza. Jezik možeš koristiti uspješno za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo muke možeš razumjeti TV programe i filmove.
C2 Nema problema u razumijevanju bilo koje vrste govornog jezika, bilo živućeg ili emitiranog. Uspješno možeš sudjelovati u diskusijama na razne teme te upotrebljavati idiome i kolokvijalizme.

U saradnji sa Goethe-Institom se u Gračanici dva puta godišnje održavaju ispiti, koji održava Goethe-Institut Sarajevo, gdje pošalje svoje profesore, koji su kvalifikovani i certificirani da održe ispit. Time polaznicima imaju mogućnost dobiti certifikat željenog nivoa sa Goethe-Instituta u Gračanici u „Centru za obrazovanje odraslih“ Gračanica.

Ukoliko polaznicima imaju predznanje njemačkog jezika, vršimo i probna testiranja, kako bi odredili nivo znanja.

II Opći kursevi iz njemačkog jezika

1.Kurs za učenike osnovne škole (DEUTSCHKURS FÜR DIE GRUNDSCHÜLER)
2.Kurs za učenike srednje škole (DEUTSCHKURS FÜR DIE MITTELSTUFE)
3.Pripreme za upis učenika na fakultet (ZUR EINSCHREIBUNG AN DIE UNIVERSITÄT)
4.Kurs za studente (DEUTSCHKURS FÜR STUDENTEN)
5.Kurs za sticanje individualnih kompetencija (DEUTSCHKURS FÜR DIE INDIVIDUELLE KOMPETENZ)

Napomena: Uz saradnju sa Goethe institutom izvodi se nastava u skladu sa goetheovim planovima i programima za izvođenje kursne nastave i sticanje Goetheovog certifikata. Stručni kadar Goetheovog instituta vrši certificiranje koje se obavlja u prostorijama P.U. Centra za obrazovanje odraslih Gračanica.

Kursevi za osnovne i srednje škole izvode se po utvrđenom Planu i programu za njemački jezik u osnovnim i srednjim školama a prema udžbenicima odobrenim od nadležnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Profesori zaduženi za kurseve njemačkog jezika u Centru su: Avdagić Maja, Karić Enes i Mujkić Amela.

Informacije i pitanja na kontakt: Prof Maja Avdagić, mob: 061/525-704