Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Programi usavršavanja

Programi su utvrđeni tako da se polaznici usavršavaju radi sticanja novih znanja i vještina za rad na složenijim i odgovornijim poslovima u okviru prethodno stečenog zanimanja-zvanja.

Cilj programa je usavršiti polaznike, tako da mogu sigurno i kvalitetno udovoljiti odgovarajućim novim tehničko-tehnološkim procesima.

Polaznici se mogu upisati na sledeća zanimanja:

STRUKA OBRAZOVNI PROFIL - ZANIMANJE STEPEN
MAŠINSKA Majstor-bravar
Majstor limar
Majstor zavarivač
Majstor automehaničar
V
ELEKTROTEHNIČKA Elektroenergetičar majstor za elektroenergetske mreže
Elektroenergetičar majstor za elektroenergetska postrojenja
Elektroinstalater majstor za električne instalacije
V
GRAĐEVINSKA Zidar poslovođa
Tesar poslovođa
Armirač poslovođa
Majstor – keramičar
Majstor - moler
V
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA Kuhar specijalista
Konobar specijalista
V
SAOBRAĆAJNA Majstor autolakirer
Majstor vozač motornih vozila
V

Prilikom upisa na dalje usavršavanje za određeno zanimanje, polaznici su dužni dostaviti:
- Diplomu o završenoj srednjoj školi,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Potvrdu da imaju najmanje dvije godine radnog staža.

Obrazovanje za sticanje V stepena stručne spreme umanjeno je polaznicima sa prethodno završenom srednjom školom III i IV stepena.

Po završenom obrazovanju polaznici dobivaju svjedodžbu i Diplomu o završenom V stepenu