Ispit iz Njemačkog jezika za Goethe - Zertifikat u Centru za obrazovanje odraslih Gračanica dana 06.11.2018. godine.

Prijave u toku do 31.10.2018. godine.

Prijave se mogi izvršiti na sljedeći broj telefona: 061-525-704 i 062-083-906 Ispit će se održati u prostorijama PU Centar za obrazovanje odraslih Gračanica.

Dobro došli

Privatna ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ smještena je na lokaciji u Ul. Patriotske lige bb. 75 320 Gračanica. Saglasnost o osnivanju i početku rada Privatne ustanove „Centar za obrazovanje odraslih“ Gračanica donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona, broj 10/1-38-7235/08 od 10.03.2009. godine.

Centar za obrazovanje odraslih Gračanica u skladu sa članom 57. stav 3. , članom 58. i članom 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. novine FBiH“, br. 27/05 i 68/05) upisana je u sudski registar Općinskog suda u Tuzli, pod brojem 032-0-Reg-09-000604 od 12.05.2009. godine.

U sklopu objekta Centra izgrađeno je dvorište sa klupama kao mjesto za odmor. Objekat Centra je površine 1200 m2. Dvorište je ograđeno, a ispred ograde je parking prostor namjenjen za vozila zaposlenika ustanove i polaznike. Centar ima dva pristupa ustanovi glavni ulaz, ulaz prilagođen licima sa invaliditetom

Dobrodošli i hvala na povjerenju.